Polityka prywatności

Polityka prywatności strony

www.ABCDesign.pl

I. Definicje

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

ABCDesign – firma ABC Design mgr inż. arch. Izabela Mikita z siedzibą we Wrocławiu, ul. Papiernicza 6/4, 54-134 Wrocław, NIP: 922-219-23-35, e-mail: biuro@abcdesign.pl, tel. +48 71 351-61-67;

„Strona” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.abcdesign.pl oraz jej podstronach,

„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający Stronę.

II. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Prawo telekomunikacyjne, ABCDesign wprowadza niniejszą Politykę Prywatności  zwaną dalej „Polityką”.

III. Dane osobowe

 § 3

 1. Użytkownik w celu komunikacji z ABCDesign za pomocą formularza kontaktowego musi podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez ABCDesign na rzecz Użytkownika.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest ABCDesign
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom na podstawie umowy powierzenia:

§ 5

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:
 • pisemnej na adres: ABCDesign, ul. Gądowska 8B, 54-214 Wrocław
 • elektronicznej na adres e-mail: biuro@abcdesign.pl

§ 6

Dane osobowe zebrane przez ABCDesign mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 § 7

ABCDesign stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Strony anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 9

ABCDesign może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać ze Strony.

IV. Pliki cookies

§ 10

1. Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez ABCDesign.

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowym;
 • statystycznym.

3. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.​

§ 11

 1. ABCDesign informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 2. ABCDesign wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez ABCDesign poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 12

ABCDesign informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 13

ABCDesign stosuje także kod śledzący Google Analytics, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Strony w celu analizy statystyk Strony.